Monday, December 20, 2010

Masyarakat Majmuk di MalaysiaLatih tubi
a)      Berikan definisi masyarakat majmuk
b)      Sebutkan ciri-ciri masyarakat majmuk
c)      Berikan faktor penghijrahan masuk orang Cina dan India ke Tanah Melayu
d)     Bezakan antara Sistem Kontrak dan Sistem Kangany
e)      Bandingkan dari segi sosio ekonomi kaum Melayu, Cina dan India di Tanah Melayu
f)       Jelaskan kesan daripada penghijrahan masuk kaum Cina dan India kepada Tanah Melayu

Tugasan
a)      Kelaskan faktor-faktor penghijrahan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu kepada faktor penarik dan penolak.

Bagi tajuk ini, dilampirkan beberapa bahan rujukan yang boleh digunakan oleh pelajar iaitu: 
a)      Hasnah Hussiin. 2010. Sejarah, Isu dan Dimensi. Universiti Malaysia Pahang.
b)      Hui Ho Ling. 2008. Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia dalam Sejarah Masih Relevan. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
c)      Ruslan Zainuddin. 2003. Sejarah Malaysia. Fajar Bakti Sdn. Bhd, Selangor. m/s 305

No comments:

Post a Comment