Sunday, January 23, 2011

Zaman Penjajahan


Selepas mengikuti kuliah ini pelajar akan:
a)    memahami dan menghuraikannya kembali sekiranya diminta kuasa-kuasa yang pernah menjajahi Malaysia mulai dari Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan Siam.
b)   Pelajar juga didedahkan dengan reaksi masyarakat terhadap penjajah melalui penentangan bersenjata dan ideologi.
c)    Pelajar juga akan memahami kesan negara terjajah kepada masyarakatnya, dengan tujuan menyediakan minda mereka untuk terus mempertahankan negara dan menghargai kemerdekaan.

Soalan pengukuhan 

1.     Jelaskan mengenai penjajahan Portugis Belanda, Inggeris, Jepun dan Siam di Tanah Melayu.
2.     Buktikan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu
3.     Mengapakah Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani?
4.     Apakah kesan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda?
5.     Syarat perjanjian tersebut ialah?
6.    Siapakah tokoh-tokoh yang menentang penjajahan di Tanah Melayu?
7.     Penjajahan Siam memberi kesan ke atas Tanah Melayu. Apakah kesan tersebut?
8.     Apakah impak daripada penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu?
9.     Jelaskan mengenai propaganda Jepun Asia untuk orang Asia ke atas Tanah Melayu.
10.   Berikan pandangan kamu mengenai kesan negara terjajah kepada masyarakatnya.

No comments:

Post a Comment